Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 

Provozovna Studio Rebecca :

Zborovská 1188/8, Praha 5

 

Provozovatel :

Bláhová Lucie

Sídlo firmy : Zachařova 2328, Hostivice

IČO : 61294292

DIČ : 7462310053

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 • Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem kadeřnických, manikérských, pedikérských, masážních a kosmetických služeb ve studiu v provozovně STUDIO REBECCA, tel. 737 199 018, IČO 61294292, V Praze 5, Zborovská 1188/8, 150 00 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje veškeré služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS, on line rezervace) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

 

 1. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, přes on line

rezervace nebo emailem.

Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín

návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas, kapacitu a předepsanou temperaci studia.

 

2.2. Přeobjednání

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom studio předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením smluvené rezervace. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

Pokud Vaši rezervaci nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50 % objednané služby.

 

2.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na veškeré služby se považuje za absenci zákazníka.

 

2.4. Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním delším než 20 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada 50% hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

 

2.5. Odmítnutí provedení služby

Služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem

 

2.6. Předčasné ukončení prováděné služby

a) u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

 

 1. OSOBNÍ VĚCI A CENNOSTI

3.1. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po jakékoliv službě neručí.

 

 1. INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník je při první návštěvě instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

 

 1. CENÍKY

5.1. Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do soboty. Provozovatel je plátce DPH.

 

 1. DÁRKOVÝ POUKAZ

6.1. Použití dárkového poukazu

 

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením služby. Popis jednotlivých služeb najdete na webových stránkách studia nebo v prostorách provozovny.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před zaplacení služby.

6.2. Hodnota dárkového poukazu

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

 

6.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

 

6.4. Lhůta použitelnosti

Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je 6 měsíců od data prodeje, uvedeného na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit po domluvě.

 

 1. REKLAMACE

7.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

8.2. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb a komunikace se zákazníkem.

8.3. Jak s osobními údaji nakládám:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu.

Vaše osobní údaje, jméno, telefonní kontakt, adresa bydliště a email, používáme pouze k vedení v databázi Studia Rebecca.

Fotografie využíváme pouze na webových stránkách www.studio-rebecca.cz, nebo Facebookovém profilu https://www.facebook.com/Studio-Rebecca/.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat, a osobní údaje vymazat. Kdykoliv nás  kontaktujte na info@studio-rebecca.cz, nebo telefonicky na 603 269 921.

Osobní údaje jsou uloženy v uzamčených prostorách, v zaheslovaném PC.

S osobními údaji pracuje a ukládá je: Lucie Bláhová

V případě narušení ochrany osobních údajů budu tuto skutečnost do 72 hodin hlásit:

Úřadu pro ochranu osobních údajů a osobám, jejichž údaje byly ohroženy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí služby dětem do 16 let, pouze se souhlasem zákonných zástupců.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. BEZPEČNOST PRÁCE a RIZIK na PRACOVIŠTI

10.1. Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla     bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího personálu.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovně Studia Rebecca, Zborovská 1188/8, Praha 5. Nebo na webových stránkách v elektronické podobě: www.studio-rebecca.cz

11.2. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2018.